fbpx

Elektroniske patientjournaler har revolutioneret sundhedssektoren ved at tilbyde en sikker og effektiv måde at administrere patientdata på. I denne artikel vil vi undersøge, hvordan elektroniske patientjournaler gavner både læger og patienter ved at forbedre kommunikationen, opbevare data sikkert og øge behandlingens kvalitet.

Hvordan elektroniske patientjournaler gavner både læger og patienter

Elektroniske patientjournaler giver læger og patienter adgang til vigtige oplysninger, som er nødvendige for at behandle sygdomme på en mere effektiv måde. Ved hjælp af elektronisk journalisering kan både praktiserende og speciallæger samarbejde om behandlingen af patienten, da de har adgang til den samme information på tværs af sektorer. Dette fører også til færre fejl i medicinordinationerne og mindre spildtid under behandlingsforløbet.

Patienter kan drage fordel af elektroniske patientjournaler ved at have nem adgang til deres egne oplysninger om helbredet. Det giver dem mulighed for bedre at kunne overvåge deres egen sundhedstilstand og deltage aktivt i beslutningstagningen i forhold til deres behandling. Elektroniske journalsystemer tillader også hurtigere kommunikation mellem læger, hvilket gør det lettere at koordinere henvisninger eller skifte fra ambulant-til-døgnbehandling mv.

I fremtiden vil udviklingen indenfor elektroniske patientjournalsystem blive stadig mere udbredt herhjemme Danmark, hvor stole fortsat sættes på sikkerhed – både hvad angår fortroligheden mellem læge-patientrelation samt forebyggelse imod hackerangreb eller datatab.

Hvad er en elektronisk patientjournal?

En elektronisk patientjournal er en digital version af den traditionelle papirbaserede journal, som bruges til at registrere oplysninger om patientens helbred. Formålet med elektroniske patientjournaler (EPJ) er at give læger og sundhedspersonale nem adgang til nødvendige oplysninger om patienterne for bedre at kunne vurdere deres helbredstilstand og yde den rette behandling. Derudover kan EPJ også lette samarbejdet mellem forskellige afdelinger eller læger i behandlingen af en given patient. Forskellen mellem de to typer journaler ligger primært i formatet, hvor EPJ’er giver mulighed for hurtig og sikker adgang via computeren fremfor manuelt søgning gennem fysiske papirark.

Elektroniske patientjournaler gør det muligt for læger og sundhedspersonale at få nem adgang til oplysninger om patienterne, hvilket kan forbedre behandlingen.

For at implementere et effektivt journalsystem kræves det blandt andet, at alle relevante data bliver indsamlet korrekt fra starten af ​​patientens behandlingsforløb samt løbende ajourføring af informationerne undervejs. Dette betyder også, at både praktiserende læger og specialister skal arbejde sammen for bedre kommunikation og sammenhæng i dokumentationen omkring én patients sundhedstilstand. I Danmark har udviklingen af ​​EPJ-systemer været på dagsordenen siden midten af 2000’erne, da flere praktiserende læger begyndte at tage systemerne i brug; det siges dog stadigvæk ikke altid være ensartet fordelt på tværs landets praksissektor.. Med avancerede teknologier og muligheder, der nu er tilgængelige, kan elektroniske patientjournaler fortsat forbedres i fremtiden.

Fordele for læger

Elektroniske patientjournaler giver lægerne adgang til en række fordele. Først og fremmest øger det effektiviteten i arbejdsprocessen, da alle oplysninger om patientens sygehistorik og behandlingsforløb er samlet på ét sted. Dette gør det nemmere for lægen at følge op på patienternes helbredstilstand.

Derudover giver elektroniske patientjournaler mulighed for hurtigere kommunikation med andre sundhedsprofessionelle, hvilket betyder at lægen kan få hjælp eller rådgivning fra specialister indenfor forskellige områder. Alt i alt kan elektroniske patientjournaler give danske praktiserende læger og speciallæger bedre overblik over deres arbejde og større muligheder for udvikling i fremtiden.

Fordele for patienter

Sikker opbevaring af personfølsomme data og bedre behandlingssikkerhed er blot nogle af fordelene ved at anvende elektroniske patientjournaler. Dette kan give mulighed for øget åbenhed omkring egen sygdomshistorie, hvilket igen giver patienten muligheden for at involvere sig mere i sit eget sundhedsforløb.

  • Sikrere opbevaring af personfølsomme data
  • Øget behandlingssikkerhed gennem bedre sammenhængende behandlingsforløb

benhed omkring egen sygdomshistorie, der giver mulighed for involvering i eget sundhedsforløb

Sikkerhed og fortrolighed

Reglerne vedrørende datasikkerhed og GDPR krav er vigtige for at beskytte følsomme oplysninger, såsom patientjournaler. Derfor er det afgørende at overholde disse regler i håndteringen af elektroniske patientjournaler (EPJ). For at minimere risici forbundet med online databehandling bør man sørge for stærke adgangskoder, begrænset adgang til personlige oplysninger og sikkerhedskopiering af data.

Foruden ovenstående kan man også tage yderligere forholdsregler mod hackere eller angreb. Det er en god idé kun at dele fortrolige informationer på et krypteret netværk, benytte antivirusprogrammer samt undgå ukendte mails og links. Ved konstant opmærksomhed på sikkerheden vil både praktiserende læger samt speciallæger kunne nyde godt af de muligheder som EPJ-systemerne giver i fremtiden – uden frygt for datatab eller ubudne gæster i systemet.

Ulemper ved elektroniske patientjournaler

Mangelfuld træning hos personalet kan føre til fejlindtastninger af data, hvilket kan true patientsikkerheden. Det er derfor essentielt, at alle medarbejdere får den nødvendige uddannelse i brugen af elektroniske patientjournaler (EPJ), for at undgå alvorlige konsekvenser. En anden ulempe ved EPJ er “click fatigue”, som opstår på grund af hyppig brug og kan resultere i overset information eller fatale fejl.

Mangelfuld adgang til dækning og kompetence hos sundhedspersonale kan hæmme projektet, da ikke alle praktiserende læger og speciallæger har lige gode muligheder for at benytte sig af de elektroniske patientjournaler. Dette aspekt skal tages seriøst, hvis vi ønsker at implementere teknologien succesfuldt i fremtiden.

Hvordan kan elektroniske patientjournaler forbedres?

Øget fokus på træning og undervisning omkring implementering og brugen af journalsystemerne vil kunne forbedre elektroniske patientjournaler i Danmark. Ved at øge kendskabet og træningen for læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale kan der opnås en mere effektiv brug af systemerne.

Forbedrede systemintegrationer med andre relevante teknologier giver muligheder for bedre kommunikation på tværs af sundhedssektoren. Integrationen mellem forskellige elektroniske platforme kan give hurtigere adgang til vigtige oplysninger om patienten, såsom medicinske historier eller tidligere behandlinger.

Større inddragelse af patienterne i udviklingen og vedligeholdelsen af de digitale løsninger kan skabe større tilfredshed blandt patienter samt sikrer øget tillid til elektronisk kommunikation mellem lægerne og dem selv. Det er også et skridt mod fremtidens e-sundhedssystemer, hvor det bliver nødvendigt med tæt samarbejde imellem praktiserende læger, speciallæger samt andre involverede aktører indenfor sundhedssektoren.