fbpx

En online journal er et værktøj til at håndtere patientinformation og -data på en sikker måde. I sundhedssektoren kan online journaler anvendes i både døgn- og ambulante behandlingstilbud, hvilket effektiviserer arbejdsgangen for sundhedspersonalet. Herunder vil vi undersøge mere i dybden, hvordan en online journal fungerer samt de fordele og ulemper ved denne digitale løsning.

Hvad er en online journal?

En online journal er en elektronisk version af den traditionelle papirbaserede patientjournal. Det giver sundhedspersonale mulighed for at oprette, gemme og dele patientoplysninger på en sikker måde. Online journaler kan give hurtig adgang til vigtige informationer om en patients sygdomshistorie og tidligere behandlinger, hvilket kan føre til bedre kvalitet i behandlingen.

En online journal er en sikker og effektiv måde at dele vigtig patientinformation mellem sundhedsudbydere på.

Forskellen mellem papirbaserede og elektroniske journaler ligger primært i deres formater. Papirbaserede journaler er håndskrevne eller maskinskrevede dokumenter, mens elektroniske versioner typisk lagres på computeren eller et sikkert cloud-baseret system. Elektroniske journaler øger også hastigheden af informationsudveksling mellem forskellige sundhedsudbydere samt reducering af fejl som stavefejl eller manglende underskrifter i papirkopier af journalsystemerne.

Definition

En online journal i sundhedssektoren er en elektronisk version af patientjournaler, der bruges til at registrere og opbevare information om en patients helbredstilstand og behandling. Online journaler er designet til at give sundhedspersonale nem adgang til vigtige oplysninger på tværs af forskellige afdelinger og enheder.

Nogle af de funktioner, der normalt findes i online-journalplatforme inkluderer:

  • Registrering og sporing af medicinadministration
  • Dokumentation af fysiske undersøgelser
  • Notater om sygehistorie
  • Registrering af vitale tegn

Forskelle mellem papirbaserede og elektroniske journaler:

Papirbaserede journaler har traditionelt været den primære måde, hvorpå læger og sygeplejersker har registreret information om patienterne. Imidlertid kan overgangen fra papirbaserede systemer til elektroniske platforme have flere fordele såsom hurtigere adgang til data samt bedre kommunikationsmuligheder mellem forskellige afdelinger/instansser.

Forskelle mellem papirbaserede og elektroniske journaler

Tidsbesparelse er en af de største forskelle mellem papirbaserede og elektroniske journaler. Med et online journalsystem behøver sundhedspersonalet ikke at lede efter den fysiske patientjournal, som kan tage tid. I stedet kan de få adgang til oplysninger om patienten på få sekunder ved blot at logge ind i systemet.

En anden vigtig fordel ved brug af et elektronisk journalsystem er nem adgang til tidligere oplysninger om patienten. Dette gør det lettere for behandlere at følge udviklingen i en patients helbredstilstand over tid og træffe mere velinformerede beslutninger om behandlingen. Desuden giver denne mulighed også patienter selv muligheden for at holde øje med deres egen sundhedsudvikling gennem deling af data på tværs af forskellige behandlingstilbud.

Hvordan fungerer en online journal i sundhedssektoren?

En online journal i sundhedssektoren fungerer som en digital platform, hvor læger og andet sundhedspersonale kan tilgå patienternes oplysninger elektronisk. Adgangen er begrænset til autoriserede personer, så sikkerheden for den enkelte patients data er høj. Journalen giver mulighed for løbende opdatering af informationerne omkring patientens helbredstilstand samt deling heraf på tværs af behandlere og afdelinger. Integration med andre systemer gør det endvidere nemmere at holde styr på tidligere undersøgelser eller medicinudskrivelser.

Adgang og sikkerhed

Login med personlige oplysninger er en af de sikre og effektive måder at få adgang til online journalen. Det anbefales, at brugerne også anvender to-faktor godkendelse for øget sikkerhed. Dette kan ske ved hjælp af eksempelvis SMS-koder eller en autentificerings-app.

For at undgå uautoriseret adgang til følsomme data, begrænses adgangen til relevante brugere i sundhedssektoren. Derfor bør der kun gives tilladelse til de nødvendige brugere, som har behov for at arbejde med patientjournalerne.

  • Login kræver personlige oplysninger
  • Anvend to-faktor godkendelse for øget sikkerhed
  • Adgangsbegrænsning til relevante brugere

Opdatering og deling af oplysninger

Mulighed for at tilføje noter og andre vigtige informationer

Med en online journal kan behandlere nemt tilføje noter og andre vigtige oplysninger om patienten. Dette gør det muligt at give mere detaljerede beskrivelser af symptomer, behandlinger og resultater. På den måde får både døgn- og ambulante behandlingstilbud adgang til de samme oplysninger, hvilket giver kontinuitet i patientforløbet.

Sikker deling af journalen mellem behandlere på tværs af afdelinger/institutioner

En online journal sikrer også en effektiv deling af patientoplysninger mellem forskellige sundhedsprofessionelle, både inden for samme institution eller på tværs af afdelinger/institutioner. Det er med til at sikre et sammenhængende patientforløb uden tabte oplysninger eller misforståelser.

Automatisk registrering af ændringer i journalen

Endelig sørger online journalsystemet automatisk for registrering og dokumentation af ændringer i patientjournalerne. Dette gør det nemt for andre sundhedsprofessionelle at følge med i udviklingen og eventuelle ændringer ved næste konsultation eller hospitalsindlæggelse.

Integration med andre systemer

Det er vigtigt, at et online journalsystem kan integreres med andre systemer i sundhedssektoren for at sikre en mere effektiv og problemfri behandling af patienterne. Ved integration med medicin- og doseringssystemer kan behandlere hurtigt få adgang til patientens medicinske historie, hvilket giver mulighed for bedre valg af behandlingsmetoder. Den direkte integration med elektroniske receptsystemer tillader også ordination direkte fra journalen, hvilket sparer tid og minimerer risikoen for fejlmedicinering. Derudover kan integration med bookingsystemet give mulighed for nem booking af tider direkte fra journalen, som yderligere øger den samlede effektivitet i sundhedssektoren.

Fordele og ulemper ved online journaler

En af fordelene ved online journaler er, at de giver sundhedsprofessionelle øjeblikkelig adgang til patientens oplysninger fra enhver lokation. Dette kan spare tid og sikre en mere effektiv behandlingsproces. En anden fordel er, at online journaler lettere kan opbevares sikkert og beskyttet mod uautoriseret adgang end traditionelle papirjournaler.

På den anden side kan ulemperne ved online journaler omfatte behovet for teknisk ekspertise til at håndtere systemerne samt risikoen for cyberangreb eller datatab. Derudover kræver implementeringen af et nyt journalsystem ofte betydelige investeringer i tid og penge, hvilket kan være en udfordring for mindre klinikker eller institutioner.

Fordele

Let adgang til opdateret information for behandlere og sundhedspersonale gør det muligt at give den bedste behandling til patienten, da de altid har adgang til de seneste journaloplysninger. Muligheden for at dele journaloplysninger på tværs af afdelinger og klinikker sikrer en mere koordineret behandlingsplan uden unødvendige gentagelser eller risiko for misforståelser. Dette sparer tid og minimerer papirarbejde, hvilket igen fører til et tid-effektivt system i sundhedssektoren med mere fokus på patientpleje.

Ulemper

Risikoen for datalækager og brud på patientfortroligheden er en potentiel ulempe ved online journalføring. Patienter kan også have bekymringer om datasikkerheden, da deres helbredsoplysninger bliver lagret digitalt og kan være sårbare over for hacking eller andre former for cyberangreb. Derfor er det vigtigt at sikre høj beskyttelse af personlige oplysninger og implementere strenge sikkerhedsforanstaltninger i online journalsystemet.

En anden ulempe ved online journalsystemer er kravet om teknisk know-how hos sundhedspersonalet, der skal bruge systemerne. Det kan udgøre en udfordring blandt fagfolk uden tilstrækkelig it-viden eller træning, som ikke føler sig trygge med at navigere i et komplekst elektronisk system. Derfor bør der investeres i relevant oplæring af personalet samt yderligere støtte fra softwareleverandørerne for at undgå fejl eller misbrug af patients følsomme oplysninger.

Konklusion

En online journal er en effektiv og sikker måde at håndtere patientjournaler på i sundhedssektoren. Det giver mulighed for nem adgang til opdaterede data, som kan bruges af både døgn- og ambulante behandlingstilbud. En online journal reducerer også risikoen for fejl i dokumentationen, da alt er samlet ét sted og kan deles med andre autoriserede personer efter behov.

I det hele taget vil implementeringen af en online journal føre til mere ensartet dokumentation, øget kommunikation mellem afdelingerne samt bedre koordination af behandlingen. Dette vil have positive konsekvenser for både patienterne og personalet i sundhedssektoren.